Loos Byaråds dokument
dokum

Dessa dokument kommer f.r.o.m. 14/3-2014 också finnas tillgängliga i pappersformat på Los Bibliotek.

Stadgar och stadgeändringar
2013-0317 Stadgar Loos Byaråd
doku

2013-0317 Stadgar Loos Byaråd förlag till ändringar av 1997 års stadgar
doku

2018-02-27 Stadgar Loos Byaråd förlag till ändringar av 2013 års stadgar
doku

Styrelse protokoll
 2013-0103 Protokoll styrelsemöte
doku

2013-0225 Protokoll styrelsemöte
doku

2013-0401 Protokoll styrelsemöte
doku

2013-0510 Protokoll styrelsemöte
doku

2013-0606 Protokoll styrelsemöte
doku

2013-1031 Protokoll styrelsemöte
doku

2014-0102 Protokoll styrelsemöte
doku

2014-0222 Protokoll styrelsemöte
doku

2015-03 Protokoll sjukvårds/styrelsemöte
doku

2015-0422 Protokoll styrelsemöte
doku

2015-0505 Protokoll styrelsemöte
doku

2015-0810 Protokoll styrelsemöte/turiststugan
doku

2015-0827 Protokoll styrelsemöte
doku

2015-1027 Protokoll styrelsemöte
doku

2016-0126 Protokoll styrelsemöte
doku

2016-0214 Protokoll styrelsemöte
doku

2016-0303 Protokoll styrelsemöte
doku

2016-0621 Protokoll styrelsemöte
doku

2016-0904 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0215 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0320 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0411 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0425 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0517 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0615 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0808 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-0919 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-1017 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-1113 Protokoll styrelsemöte
doku

2017-1128 Protokoll styrelsemöte
doku

2018-0116 Protokoll styrelsemöte
doku

2018-0314 Protokoll styrelsemöte
doku

2018-0821 Protokoll styrelsemöte
doku

2018-0925 Protokoll styrelsemöte
doku

Inga mötesprotokoll har lämnats till Loos.se för publicering mellan protokoll från 14/3-2018 och 12/6-2018

2018-0612 Protokoll styrelsemöte
doku

Övrigt 2017
2017-0504 Protokoll om upprustningen sommaren 2017
av Hälsinge/Finnmarksleden med LONA-bidrag.
doku

Styrelsesammansättning
(aktuell information finns nu mer under ikonen "om oss" på startsidan eller här lank)
Verksamhetsåret 2013
doku

Årsmöten
2018 Inget årsmötesprotokoll har lämnats till Loos.se för publicering för årsmöten som hölls i mars/maj.

2017-0301/0320 Årsmötesprotokoll.
doku

2016-0303 Årsmöte
doku doku doku

2015-0303 Årsmöte
doku

2014-0304 Årsmöte
doku

2013-0317 Årsmöte
Del1
doku
Del 2
doku

Dialogmöten
2014-0206 Möte om hälsocentralen
doku

Möten mellan föreningar
2014-0317 Kvartalsmöte mellan byaråden
doku

2011-0215 Möte mellan Loos Byaråd och Orsa Finnmark Bygdekommitté
doku

Vindkraften
Kölvallen Åsikter om stadgar
doku

Loosveckan
Alla dokument rörande Loosveckan finns nu
under ikonen "Loosveckan" på startsidan eller här lank


Gamla genomförda Loosveckan program

Loosveckan vinter 2018
doku


Loosveckan sommar 2017
doku

Loosveckan vinter 2017
doku

Loosveckan sommar 2016
doku

Loosveckan vinter 2016
doku

Loosveckan sommar 2015
doku

Loosveckan vinter 2015
doku

Loosveckan sommar 2014
doku

Loosveckan vinter 2014 (första Loosvinterveckan)
doku

Loosveckan sommar 2013
doku

Exempel på marknadsföring för genomförda Loosveckor:

Radioreklam vinterveckan 2016
doku doku
Manus: Robin Lundqvist
Talent: Robert Fors

Affisch sommar och vintervecka 2014
doku doku

Affisch sommar och vintervecka 2017
doku

Banderoller sommar och vintervecka
doku

Sommarlogotyp 2016
doku

Sommar och vinterannonser
doku doku doku doku


Copyright © 2013-2018 Loos Byaråd

loos