Loosveckan
alltid v.10 och v.29
se hemsidan www.loos.se (denna sida) eller affischer för senaste aktuella information


loo210

Vill Du som journalist ha ett uttalande från Loos Byaråd ang. Loosveckan?
Vänd Dig till vår ordförande Pia Enocson 070-346 25 49

När är nästa Loosvecka???
V.10 2018!


Program kommer så fort Loosveckangruppen meddelar detta.

Tack till:
Alla övriga föreningar, myndigheter, företag och privatpersoner (eldsjälar) som
ställer upp med sin tid för att låta byn med omnejd visa sin bästa sida för besökarna!


Se ev. reportage i media från Loosveckan under ikonen "Loos i Pressen" på startsidan


När det är dax att anmäla Ditt/Din förenings event till Loosveckan sommar/vinter,
hör av dig till Loos Byaråd.
Sigrid Mijts 076-1137037 eller
Obs anmälning snarast möjligt.
Om Du föredrar kan Du använda den färdig anmälningsblanketten.
i Word      i pdf.
lank lank


Copyright © 2013-2018 Loos Byaråd

loos