Om Oss/Kontakt/ Styrelsen/Protokoll/Byar/Stöd Oss

loostransparent

Kontakt/adresser
Postadress:
Loos Byaråd Los Kyrkbyväg 94, 82050 Los


Besöksadress:
Loos Byaråd Los Kyrkbyväg 94, 82050 Los
lokalen är gamla Föreningsbankens lokal mellan Furugården och Lokatten se skylt och flaggor på byggnaden.

 
Telefon:

Tel ordförande (Pia):070-346 25 49 pia@loos.se
Tel kassör (Elsie): 070-312 08 63 elsie.svensson@telia.com
Tel webbmaster (Robin) 070-312 08 10 webmaster@loos.se

Presskontakt:
Vill Du som journalist ha ett uttalande från Loos Byaråd?
Vänd Dig till vår ordförande Pia Enocson 070-346 25 49 alla dagar i veckan.

Vill Du ha ett uttalande om vindkraft el. Hela Sverige ska leva/Landsbygdsriksdagen?
Vänd dig till vindkraftgruppens ordförande och ledamot i Hela Sverige ska leva Jenny Breslin 070-600 67 96

Vill Du ha ett uttalande om Loosveckan?
Vänd dig till Sigrid Mijts 076-11 370 37

---------------------------------

Infomail
Vill Du ha infomail som rör Byarådets verksamhet och annat som har med Loos att göra så skicka ett mail till 
 emai
och skriv "infomail" i ämnesraden så lägger vi in Er.

---------------------------------

Hjälp Byarådet fortsätta sin verksamhet- Bli Bygdesponsor!

Nu kan du göra en insats genom att sätta in ett valfritt bidrag på BG 335-6300
Skriv gärna ditt namn och märk med ”bygdestöd”.

Just nu söker vi särskilt pengar för underhåll av de två hjärtstartarna vi köpt in till byn, märk bidraget med "hjärtstartare"
eller ta kontakt med Byarådet för information. 

Loos Byaråd har inget fast bidrag eller medlemsavgift idag.
Din bygdesponsring kommer att gå till saker som servicetelefon och kontorsmaterial,
Loosveckans marknadsföring, hemsida och möteskostnader (lokalhyror och fika).
Vi vill också kunna fortsätta att ha en bygdelokal, stå för reseersättningar och möten om tex vindkraft på annan ort,
och så har vi turism, företagande och inte minst ungdomsaktiviteter.

Från vår sida tittar styrelsen på alla olika möjligheter att driva fler projekt, söka bidrag,
åta sig uppdrag, ha lotterier  och försäljning mm som kan ge de inkomster vi behöver.
Tycker du verksamheten är bra? Hjälp oss fortsätta! Tack på förhand!
/Byarådsstyrelsen
---------------------------------

Stormötesdatum (alltid på skolans matsal kl 18,30)
Se under fliken "Aktuellt" på denna hemsida för aktuella datum och ämnen

--------------------------------

Om Oss
Byarådet i Loos är enligt stadgarna paraplyorganisation för föreningarna i Loos.

 Loos byaråd och Orsa Finnmarks Bygdekomitté (O.F.B.K) ger tillsammans ut Finmarksbladet/Looslappen.

Byarådet koordinerar Loosveckan sommar (V.29) och Loosveckan vinter (V.10).

Byarådets vindkraftgrupp och vindkraftsgruppen under Kårböle byalag förhandlar och informerar
tillsammans med Ljusdals kommun och med vindkraftsbolagen och Vindkraftcentrum om de planerade vindkraftparkerna.

Loos Byaråd tillsammans med O.F.B.K. är rådgivande remissinstanser för utdelning av pengar
ur Stora Hammersjön och Doasens vattenregleringsfonderna.

Loos Byaråd driver webbplatsen www.loos.se


Loos Byaråd driver genom Loos Bioklubb bioverksamhet i Loos, 2015 hade vi 100-års jubileum för bio i Loos,
2017 fick Loos bioklubb Ljusdals Kommuns kulturdiplom.
Men det är bara några av de ämnen vi har hand om, vi har även kontakt med blåljusmyndigheter, ansvarar för hjärtstartarna på byn,
kontakter som rör vägar, röjning av byn,  mobilmaster, grovsopsdagar, kontanthantering och servicepunkt (med Länsstyrelsen),
vandringsleden, turistfrågor, glesbygdsfrågor genom Hela Sverige ska leva m.m.


Länka gärna till oss!
Ni får gärna använda denna symbol
(bara att vänsterklicka på musen och välj "spara bild som")

like looseller gillar

Styrelsen


Ordf:
Pia Enocson tel 070-346 25 49
Lärare på Los Skola samt ordförande i föreningen Loosgrufvan.
 
Har övergripande ansvar för byarådet.

Vice ordf.:
Lars Engström tel 070 300 50 41
Jobbar inom vården och sitter i utbildningsnämnden.


Kassör:
Elsie Svensson tel 070-312 08 63
Jobbar inom hemtjänsten.

Sekreterare:
Lennart Canskog tel 070-944 90 60
Elektriker som med spänning ser fram emot en lugnare tillvaro i huset i Loos,
bl.a. ansvarig för Byabastun.


Ledamot:
Daniel Wallberg tel 070-519 19 96
Engagerad inom skytteföreningen och jobbar på fritidsgården i byn.

Ledamot:
Ronnie Törnberg tel xxxxx
Jobbar på Ica Nickeln i byn.

Ledamot:
Vanja Isaksson tel xxxxx

 Ledamot:
Ingrid Fredlund tel xxxxx

Ledamot:
Karina Wexell tel 070-23 77 600
Även ordf. i styrelsen för Loos Hamra skoterklubb.

Ledamot:
Sigrid Mijts tel 076-11 370 37
Från Nederländerna driver Lundbergs B&B, konst och antikt, 
 Är i byarådet ansvarig för Loosveckorna. Även aktiv i styrelsen för Hembygdföreningen.

Ledamot:
Conny Englund avgår ur styrelsen och ersätts av Jenny Breslin.

Ledamot:
Ronnie Törnberg avgår ur styrelsen och ersätts av ???


Suppleant:
Roger Persson tel 070-561 95 95
Mångårig bygdekämpe som bl.a. med familj driver Lotta-boden
och i styrelsen har ansvar över Bioklubben.
Även ordf. i styrelsen för Loos ekonomiska förening (bensinstationen)
och i Bondens Marknad i Falun.
Medlem i vindkraftgruppen och destinationsgruppen.

Suppleant:
Jenny Breslin tel 070-600 67 96
Boende i byn med många järn i elden och sitter i Länsbyarådets styrelse,
Ljusdals kommunfullmäktige, Ordf. i Hälsingland för Hela Sverige ska leva samt politiska uppdrag inom S.
Ordförande i vindkraftgruppen.

Suppleant och webbansvarig:
Robin Lundqvist tel 070-312 08 10
Egen företagare, civilekonom och webbmaster
Medlem i bio-klubben, vindkraftgruppen och destinationsgruppen.

Revisor och ersättare:
Tommy Olsson tel 070-39 55 242 politiska uppdrag inom C och kyrkan,
revisorsersättare Jan-Åke Karlsson chef Bortom Åa UNESCO världsarv.

Valberedning:
Benita Breslin tel 070-249 28 74,
Åsa Westerdal tel 070-571 13 20
En plats i valberedningen är vakant.
vill du nominera någon till styrelsen/revisor till nästa årsmöte?
Kontakta valberedningen!

Stöd Oss
Byarådet bygger på ideella insatser och donationer, vi har inga medlemsavgifter
så skänk gärna en slant till vårt bankgiro valfritt bidrag på BG 335-6300 och stöd oss för
bygdens bibehållande, utveckling och service.

Tack på förhand !

Vindkraftgruppen (Loos + Kårböle)
som bl.a. håller informationsmöten och förhandlar om bygdepengen består av:

Från Loos:
Jenny Breslin Ordf. vindkraftgruppen och kontaktperson för Loos tel 070-600 67 96
Robin Lundqvist
Sigrid Geitenbeek
Roger Persson
Bosse Nilsson

Från Kårböle:
Stellan Fagrell kontaktperson för Kårböle tel 070-297 23 55
Birgitta Dahlström

Övriga inblandade är:
Tommy Svahn, Leader 070-180 38 86
Christer Andersson, Vindkraftcentrum 076-810 49 20
Kommunchefen Ljusdals kommun Nicklas Bremefors 0651-18 000
Kommunalrådet Lars Molin 0651-18 000

Protokoll från Byarådsmöten

Se ikonen "dokument" för nedladdning eller så finns pärm med info hos Loos bibliotek.

Byar
 
(Har vi glömt någon? Har vi stavat fel? Säg till! Så lägger vi in eller ändrar...)

Byar som ingår under Gamla Loos & Orsa Finnmark:

  • Fågelsjö, Rullbo, Djupsjöberg, Tackåsen, Hiveåsen
  • Hamra, Lill-Hamra, Sjöändan, Sandsjö, Västbacka, Björkberg
  • Karlsberg, Tenskog, Nyby, Samuelsfallet, Noppasvea, Blommaberg
  • Loos (som består av Gruvbyn, Norrbyn, Kyrkbyn, Lillbyn, Ryggskog)
  • Tandsjöborg
  • Samt Karlsfors, Kvarnberg, Bränna, Romberg, Johannesberg, Brännmyra


Loos karta
Copyright © 2013-2017 Loos Byaråd

loos