Om Oss/Kontakt/ Styrelsen/Protokoll/Byar/Stöd Oss

loostransparent

Kontakt/adresser
Postadress:
Loos Byaråd Los Kyrkbyväg 94, 82770 Los


Besöksadress:
Loos Byaråd Los Kyrkbyväg 94, 82770 Los
lokalen är gamla Föreningsbankens lokal mellan Furugården och Lokatten se skylt och flaggor på byggnaden.

 
Telefon:

Tel ordförande (Lars):070-300 50 41 lars@loos.se
Tel kassör (Daniel): 070-519 19 96 danne_wallberg@hotmail.com
Tel webmaster (Robin) 070-312 08 10 webmaster@loos.se

Presskontakt:
Vill Du som journalist ha ett uttalande från Loos Byaråd?
Vänd Dig till vår ordförande Lars Engström
070-300 50 41 alla dagar i veckan.

Vill Du ha ett uttalande om vindkraft el. Hela Sverige ska leva/Landsbygdsriksdagen?
Vänd dig till vindkraftgruppens ordförande och Ordf. i Hela Sverige ska leva/X-ing Jenny Breslin 070-600 67 96

Vill Du ha ett uttalande om Loosveckan?
Vänd dig till Sigrid Mijts 076-11 370 37

---------------------------------

Infomail
Vill Du ha infomail som rör Byarådets verksamhet och annat som har med Loos att göra så skicka ett mail till 
 emai
och skriv "infomail" i ämnesraden så lägger vi in Er.

---------------------------------

Hjälp Byarådet fortsätta sin verksamhet- Bli Bygdesponsor!

Nu kan du göra en insats genom att sätta in ett valfritt bidrag på BG 335-6300
Skriv gärna ditt namn och märk med ”bygdestöd”.

Just nu söker vi särskilt pengar för underhåll av de två hjärtstartarna vi köpt in till byn, märk bidraget med "hjärtstartare"
eller ta kontakt med Byarådet för information. 

Loos Byaråd har inget fast bidrag eller medlemsavgift idag.
Din bygdesponsring kommer att gå till saker som servicetelefon och kontorsmaterial,
Loosveckans marknadsföring, hemsida och möteskostnader (lokalhyror och fika).
Vi vill också kunna fortsätta att ha en bygdelokal, stå för reseersättningar och möten om tex vindkraft på annan ort,
och så har vi turism, företagande och inte minst ungdomsaktiviteter.

Från vår sida tittar styrelsen på alla olika möjligheter att driva fler projekt, söka bidrag,
åta sig uppdrag, ha lotterier  och försäljning mm som kan ge de inkomster vi behöver.
Tycker du verksamheten är bra? Hjälp oss fortsätta! Tack på förhand!
/Byarådsstyrelsen
---------------------------------

Om Oss
Byarådet i Loos är enligt stadgarna paraplyorganisation för föreningarna i Loos.

 Loos byaråd och Orsa Finnmarks Bygdekomitté (O.F.B.K) ger tillsammans ut Finmarksbladet/Looslappen.

Byarådet koordinerar Loosveckan sommar (V.29) och Loosveckan vinter (V.10).

Byarådets vindkraftgrupp och vindkraftsgruppen under Kårböle byalag förhandlar och informerar
tillsammans med Ljusdals kommun och med vindkraftsbolagen och Vindkraftcentrum om de planerade vindkraftparkerna.

Loos Byaråd tillsammans med O.F.B.K. är rådgivande remissinstanser för utdelning av pengar
ur Stora Hammersjön och Doasens vattenregleringsfonderna.

Loos Byaråd driver webbplatsen www.loos.se


Länka gärna till oss!
Ni får gärna använda denna symbol
(bara att vänsterklicka på musen och välj "spara bild som")

like looseller gillar

Styrelsen


Ordf:
Lars Engström tel 070 300 50 41
Jobbar inom vården.


Kassör:
Daniel Wallberg tel 070-519 19 96
Engagerad inom skytteföreningen.


Ledamöter:
Ledamot: Karina Wexell 070-237 77 600
Ledamot: Vanja Isaksson 070-201 55 38
Ledamot: Sigrid Mijts 076-113 70 37
Ledamot: Ingrid Fredlund 073-067 19 16
Ledamot: Ellinor Karlsson 070-272 79 83
Ledamot: Lena Davidsson 070-271 40 35
Ledamot: Dan Lundin 070-239 01 28

Ersättare:
Ersättare : Lennart Canskog 070-944 90 60
Ersättare: Jenny Breslin 070-600 67 96

Webbansvarig:
Robin Lundqvist tel 070-312 08 10
Egen företagare, civilekonom och webmaster
Medlem i bio-klubben, vindkraftgruppen och destinationsgruppen.

Revisor och ersättare:
Tommy Olsson tel 070-39 55 242 politiska uppdrag inom C och kyrkan,
revisorsersättare Jan-Åke Karlsson tel 073-803 65 85 chef för Bortom Åa hälsingegård i Fågelsjö UNESCO världsarv.

Valberedning:
?

Stöd Oss
Byarådet bygger på ideella insatser och donationer, vi har inga medlemsavgifter
så skänk gärna en slant till vårt bankgiro valfritt bidrag på BG 335-6300 och stöd oss för
bygdens bibehållande, utveckling och service.

Tack på förhand !

Vindkraft
sinformation
Se ikonen "Vindkraftsinformation"

Protokoll från Byarådsmöten

Se ikonen "dokument" för nedladdning eller så finns pärm med info hos Loos bibliotek.

Byar
 
(Har vi glömt någon? Har vi stavat fel? Säg till! Så lägger vi in eller ändrar...)

Byar som ingår under Gamla Loos & Orsa Finnmark:

  • Fågelsjö, Rullbo, Djupsjöberg, Tackåsen, Hiveåsen
  • Hamra, Lill-Hamra, Sjöändan, Sandsjö, Västbacka, Björkberg
  • Karlsberg, Tenskog, Nyby, Samuelsfallet, Lomsjöhed, Noppasvea, Blommaberg
  • Loos (som består av Gruvbyn, Norrbyn, Kyrkbyn, Lillbyn, Ryggskog)
  • Tandsjöborg
  • Samt Karlsfors, Kvarnberg, Bränna, Romberg, Johannesberg, Brännmyra


Loos karta
Copyright © 2013-2019 Loos Byaråd

loos