Orsa Finnmarks Bygdekommitté

national
Foto:Ljusdals Kommun

Orsa Finnmark har Orsa Finnmarks Bygdekommitté som paraplyorganisation för
sina föreningar/byar inom Orsa Finnmark, som ligger inom Ljusdals Kommun.

Loos Byaråd i samråd med Orsa-Finnmarks Bygdekommitté tillsammans,
är rådgivare vad gäller ansökningar ur vattenregleringsfonderna
.

 Loos byaråd och Orsa Finnmarks Bygdekomitté ger ut Finmarksbladet/Looslappen
lank

Besök gärna OFBF:s egen hemsida
hemsid

Copyright © 2013-2018 Loos Byaråd

loos