Spelmansstämman i Loos alltid i Juni

Spelmansträff i Los/Loos

Varje sommar i Juni två veckor före midsommar arrangerar Åke Person och Kerstin Grejs
spelmansstämma på Loos hembygdsgård/Camping.
Spelmansträffen har i Loos pågått i fyra år och tidigare i 13 år i Ånge.

 

Exempel på program och marknadsföring:
doku

Kontakt uppgifter:
Åke Persson (frågor om musik och tider) 070-652 46 18 eller mail

Loos Camping (frågor om boende) 070-235 77 06 eller home eller facebook
alternativt boende finns här om campingen är fullbelagd:
lank

Här kommer det inom kort finnas mer information om Loos Spelmansstämma

Copyright © 2017-2018 Loos Bygderåd

loos