Vindkraftinformation för Loos området

vindkraft

Vindkraftgruppen (Loos + Kårböle)
som bl.a. deltar i möten med vindkraftföretagen, fungerar som remissenhet samt
håller informationsmöten och förhandlar om bygdepengen består av:

Från Loos:
Jenny Breslin Ordf. vindkraftgruppen och kontaktperson för Loos tel 070-600 67 96 mail
Robin Lundqvist
Sigrid Mijts
Roger Persson
Bosse Nilsson
Tommy Olsson

Från Kårböle:
Stellan Fagrell kontaktperson för Kårböle tel 070-297 23 55 mail
Majvor Ardtbrand

Övriga inblandade är:

Christer Andersson, Vindkraftcentrum 076-810 49 20 mail
Kommunchefen Ljusdals kommun Nicklas Bremefors 0651-18 000 mail
Kommunalrådet Lars Molin 0651-18 000

---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs senaste numret av Vindkrafttidningen här (kräver Adobe Arcrobat (kan laddas ner gratis på nätet)
eller annat program som läser pdf):
lank

Två vindkraftsparker planeras strax utanför Loos. 
Kölvallen på vägen mot Kårböle är en park på 90 verk, beräknad kostnad ca 3 miljarder.
företagen som står bakom är Ownpower lank och Arise hem.

En option på parken har sålts till Fortum fortum

Vindkraftsparken med ca 90 verk vid Kölvallen är nu godkänd av Länsstyrelsen
lank
Kölvallen överklagad
lank

 
Underlag till samråd finns här:
lank
-------------------------------------------------------------

Hemberget på vägen mot Färila, är en park på med 35 verk, strax nedanför Dåasen,
beräknad kostnad okänt i dagsläget ansvarigt företag är Nordex. home

Ytterligare en vindkraftpark byggs i närområdet och det är
Högkölens vindkraftspark med 18 verk i närheten av Gilleberget/Näsberg,
företaget som står bakom bygget är OX2
home


Vindkraftsinfo om Kölvallen

Länsmuseet och bok om utredning (boken finns att låna på Loos bibliotek)
lank                                                                            lank
Vindkraftsnyheter
lank

Vindkraftcentrum
home face yout

Energimyndigheten
home

Copyright © 2015-2018 Loos Byaråd

loos